Archive

2 Th8

OCH thông báo bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) mới đây thông báo bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc nhằm kiện toàn Bộ máy quản lý và đồng hành cùng công ty bước sang một giai đoạn phát triển mới. Gia nhập OCH với vị trí Tổng giám đốc, ông Nguyễn […]

READ MORE