Ông Trần Quốc Toản

icon_dad

Ông Trần Quốc Toản

Thành viên độc lập HĐQT

Sinh năm 1972, ông Trần Quốc Toản được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của OCH bầu là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của công ty. Trước đó ông giữ nhiều vị trí cao cấp tại các doanh nghiệp như: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Thủ đô; Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Mỹ nghệ Xuất nhập khẩu Hà Nội; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà MHDI 2. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và tài chính, ông Toản sẽ tham gia vào việc điều hành tại các công ty con trong hệ thống của OCH, cùng với HĐQT và Ban lãnh đạo phát huy tối đa tiềm lực nội tại và thúc đẩy sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề mũi nhọn trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *