• Convert to PDF
 

Giá trị cốt lõi:

Từ những ngày đầu thành lập cách đây 13 năm, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã xác định những giá trị cốt lõi sẽ song hành cùng công ty trong quá trình hình thành và phát triển.

Trách nhiệm: Trách nhiệm là nền tảng thành công của OCH. Trách nhiệm với nhân viên, với đối tác, với xã hội và với môi trường là trụ cột đầu tiên trong bộ ba giá trị cốt lõi của công ty.

- Tôn trọng: Sự tôn trọng với khách hàng, đối tác và nhân viên là chìa khóa để công ty luôn có được sự đồng hành và tin tưởng.

- Đổi mới: Đổi mới để đón đầu thời cơ, vận hội mới. Đổi mới để phát triển bền vững

Ocean Hospitality.

Scroll to top