• Convert to PDF
 

Ban Kiểm Soát

 

Bà NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
Trưởng Ban Kiểm Soát

Thạc sỹ Luật học. Hiện nay, Bà đồng thời đang giữ chức vụ Phụ trách Pháp chế, thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần chứng khoán Dương, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đòan Đại Dương và được bầu là thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

 


 

Bà VŨ THỊ NGỌC LAN
Thành viên Ban Kiểm Soát

Bà Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế. Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp – Kỹ nghệ – Thương mại FINTEC, Công ty TNHH VNT. Hiện nay, Bà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bảo Linh và được bầu là Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.


Ông QUÁCH TUẤN ANH
Thành viên Ban Kiểm Soát

Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty như: Công ty Cơ khí 120 – Bộ Giao thông Vận tải, Công ty TNHH Hàn Việt, Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Thịnh Hậu, Công ty TNHH VNT. Hiện nay, Ông được bầu là Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Ông Tuấn Anh tốt nghiệp Cử nhân kinh tế.

Scroll to top