CBTT_OCH lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký Hợp đồng kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023

CBTT_OCH lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký Hợp đồng kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *