OCH_BCTC hợp nhất Quý 1/2020 kèm Giải trình

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) công bố thông tin về Báo cáo Tài chính Hợp Nhất Quý 1 năm 2020 kèm Giải trình. Toàn văn Báo cáo và giải trình tại file đính kèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *