OCH_BCTC Riêng Quý 1/2020 kèm Giải trình

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) công bố thông tin về Báo cáo Tài chính Riêng Quý 1 năm 2020 kèm Giải trình. Toàn văn Báo cáo và Giải trình tại file đính kèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *