OCH_CBTT đường dẫn thông báo họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Vui lòng xem chi tiết tại đây 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *