OCH_CBTT giao dịch với người có liên quan

Ngày 15/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã ban hành Nghị quyết số 011/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH, thông qua nội dung sau:

  • Thông qua việc mua toàn bộ cổ phần mà OCH được quyền mua theo thông báo số 30.5.1/2020/TB-VTG ngày 30/05/2020 của Công ty CP Viptour-Togi.

 (Chi tiết như file đính kèm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *