OCH_CBTT thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD

Ngày 11/08/2020, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 06/08/2020. (Chi tiết như file đính kèm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *