OCH_Giấy chứng nhận chứng khoán

Ngày 24/6/2020, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã nhận được Giấy chứng nhận chứng khoán thay đổi lần 2 ngày 19/6/2020.

Chi tiết như file đính kèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *