OCH_Nghị quyết HĐQT số 004/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH

Ngày 17/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (“OCH”) đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 004/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH thông qua các nội dung sau:

  1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương:
  • Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông: Ngày 06/04/2020.
  • Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, Ngày 28/04/2020.

Trong trường hợp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 triệu tập lần 1 không thành công thì:

  • Thời gian dự kiến tổ chức lần 2: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 25/05/2020.
  • Thời gian dự kiến tổ chức lần 3: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 12/06/2020.
  • Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng chiếu số 3, tầng 5, Tòa Fafim, Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Nội dung chương trình họp dự kiến: Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.
  1. Thông qua việc miễn 100% chi phí thuê 06 căn hộ (1603C, 1902, 2002, 1908a, 2105, 2008a do OCH là Chủ sở hữu) cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang trong thời gian 06 tháng kể từ ngày 01/03/2020 đến hết ngày 31/08/2020;
  2. Thông qua phương án xử lý khoản phải thu của OCH tại Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang;
  3. Thông qua báo cáo và đề xuất thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC) giảm tỷ lệ sở hữu vốn góp xuống dưới 50% vốn điều lệ thực góp.

(Chi tiết như file đính kèm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *