OCH_Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người có liên quan

Ngày 19/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã thông qua Nghị quyết số 018/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH về việc bù trừ công nợ ba bên giữa Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH, Công ty TNHH Một thành viên Sao Hôm Nha Trang và Công ty Cổ phần Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư. Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *