OCH_Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người có liên quan

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (“OCH”) công bố: Ngày 01/06/2021, Hội đồng quản trị OCH đã ra Nghị quyết số 028.2/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH thông qua nội dung OCH hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Bánh Givral (chi tiết tại Nghị quyết đính kèm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *