OCH_Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người có liên quan

Ngày 14/09/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã tổ chức họp và ra Nghị quyết số 017/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH thông qua nội dung:

Điều 1: Thông qua nội dung đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 0309/2020/TTr-TGĐ ngày 03/09/2020 v/v miễn 100% chi phí thuê 06 căn hộ (1603C, 1902, 2002, 1908A, 2015, 2008A do OCH là Chủ sở hữu) cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang. Cụ thể:

  • Miễn 100% chi phí thuê 06 căn hộ (1603C, 1902, 2002, 1908A, 2015, 2008A do OCH làm Chủ sở hữu) cho Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang trong thời gian 04 tháng kể từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 31/12/2020;
  • Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết Biên bản thỏa thuận/Phụ lục Hợp đồng (nếu có) liên quan đến việc miễn chi phí thuê các căn hộ giữa OCH với Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang”.

(Chi tiết như file đính kèm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *