OCH_Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020 update (BC HĐQT cập nhật)

Vui lòng xem chi tiết tại đây hoặc truy cập tại đường link: http://och.vn/quan_he_co_dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020/

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *