OCH_Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 update (Trích yếu thông tin ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT)

Vui lòng xem chi tiết tại đây hoặc truy cập tại đường link: http://och.vn/quan_he_co_dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020/

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *