OCH_Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương xin thông báo ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

  • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
  • Thời gian dự kiến chốt danh sách: Ngày 06/04/2020.
  • Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: 08 giờ 30 phút, Thứ Ba, Ngày 28/04/2020.

Trong trường hợp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 triệu tập lần 1 không thành công thì:

  • Thời gian dự kiến tổ chức lần 2: 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 25/05/2020.
  • Thời gian dự kiến tổ chức lần 3: 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 12/06/2020.
  • Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng chiếu số 3, tầng 5, Tòa Fafim, Số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Nội dung chương trình họp dự kiến: Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.(Chi tiết như file đính kèm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *