OCH_Thông báo thu hồi và cấp đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ OCH

Ngày 22/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (“Công ty”)  đã thông qua việc thay đổi tên và trụ sở Công ty. Ngày 03/06/2020, Công ty đã hoàn tất thủ tục thay đổi ĐKKD thay đổi thông tin Công ty. Do đó, nhằm chuẩn hóa các thông tin trên Giấy Chứng nhận sở hữu cổ đông (“GCNSHCP”), Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thu hồi và cấp đổi GCNSHCP như sau:

 1. Thay đổi hình thức Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

Nhằm cập nhật lại Tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính, thông tin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hình ảnh nhận diện thương hiệu của Công ty, cũng như phù hợp với các yêu cầu về quản lý cổ phần và cổ đông, Công ty thực hiện thay đổi GCNSHCP từ ngày 01/07/2020.

 1. Thời gian thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:
 • Công ty sẽ tiến hành thu hồi lại toàn bộ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cũ đã phát cho cổ đông và cấp đổi miễn phí GCNSHCP mới kể từ ngày 01/07/2020 đến ngày 15/08/2020. Trường hợp cổ đông yêu cầu cấp đổi sổ cổ đông mới sau thời gian quy định tại thông báo này sẽ được tính phí 50.000 đồng/lần cấp đổi.
 • Kể từ ngày 16/08/2020, Mẫu GCNSHCP cũ sẽ không còn giá trị sử dụng. Cổ đông có nhu cầu cấp đổi sổ cổ đông mới vui lòng liên hệ với Công ty theo quy định tại mục 4 Thông báo này để được hướng dẫn.
 1. Thủ tục chuyển đổi:
  • Để thực hiện thủ tục thay đổi Cổ đông cần mang theo:
 • Bản gốc GCNSHCP cũ (trường hợp cổ đông đã nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần);
 • Giấy yêu cầu thay đổi thông tin cổ đông (nếu có thay đổi) kèm theo các giấy tờ liên quan (bản sao chứng thực).
 • Đối với cổ đông cá nhân: Bản gốc CMND/CCCD/HC còn thời hạn sử dụng; Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp thì người được ủy quyền tham dự họp phải mang theo giấy tờ xác định nhân thân của mình (như nêu trên) và Giấy uỷ quyền hợp lệ (đã công chứng hoặc chứng thực chữ ký tại cơ quan có thẩm quyền).
 • Đối với cổ đông là tổ chức: Trường hợp người đại diện pháp luật đến trực tiếp: Bản gốc CMND/CCCD/HC còn thời hạn sử dụng; Bản sao chứng thực ĐKKD/Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực; Trường hợp Ủy quyền cho người khác: Bản gốc CMND/CCCD/HC còn hiệu lực; Giấy ủy quyền hợp lệ (có đầy đủ chữ ký, đóng dấu).
  • Hình thức và nơi nhận hồ sơ thay đổi:

Cổ đông gửi hồ sơ trực tiếp tới Văn phòng HĐQT của Công ty – Địa chỉ: Tầng 3 Tòa VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội – Điện thoại liên hệ: (+84) 24 3783 0101.

 1. Địa điểm nhận GCNSHCP:

Quý Cổ đông có thể nhận trực tiếp GCNSHCP tại Công ty hoặc nhận qua chuyển phát nhanh và phải ký xác nhận để báo phát về địa chỉ đăng ký.

Trân trọng thông báo./.

*Mẫu giấy yêu cầu thay đổi thông tin cổ đông (nếu có thay đổi): tải tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *