OCH_Thông qua giao dịch với người có liên quan

Ngày 11/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã ban hành Nghị quyết số 020/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH về việc thông qua gia hạn hợp đồng, thoả thuận hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Viptour-Togi. Vui lòng xem tại đây 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *