• Convert to PDF
 

Khách sạn StarCity Hạ Long Bay

Địa chỉ: Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: (84-33) 3846058, 3846381

Fax: (84-33) 846729

Website: www.starcityhalongbay.com

Facebook: https://www.facebook.com/StarcityHalongBay


Khách sạn StarCity Nha Trang

Địa chỉ​: 72 – 74 đường Trần Phú – Nha Trang

Tel: 058 3590 999/ Fax: 058 3525 606

Email: info@starcitynhatrang.com

website: www.starcitynhatrang.com

Scroll to top