• Convert to PDF
 
Công ty OCH Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ

Tuesday , 30/08/2016 - 2:51am

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

Mã chứng khoán: OCH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 3, tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 043 783 0101                                      Fax: 043 783 0202

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lan Hương

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 783 0101

Loại thông tin công bố   □   24 giờ       □   bất thường      □     theo yêu cầu         định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương được lập ngày 29/08/2016 bao gồm: Báo cáo soát xét BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC và các nội dung giải trình.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29/08/2016 tại website: http://och.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-tai-chinh/bao-cao-tai-chinh/

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền  CBTT

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Lan Hương

Scroll to top