• Convert to PDF
 
OCH lựa chọn và kí hợp đồng về dịch vụ kiểm toán năm 2019 với Hãng kiểm toán AASC

Tuesday , 16/07/2019 - 9:55am

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

Mã chứng khoán: OCH

Địa chỉ trụ sở chính: số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37830101                                           Fax: 024. 37830202

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lan Hương

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà VNT, Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.3783 0101

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã lựa chọn và ký hợp đồng số 150719.002/HĐTC.KT7 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 15/07/2019 về dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/07/2019 tại đây

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CBTT

Nguyễn Thị Lan Hương


Scroll to top