• Convert to PDF
 
OCH tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tuesday , 26/06/2018 - 4:40am

Ngày 26 tháng 06 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã tổ chức thành công tại Rạp Fafim Việt Nam – 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 191 cổ đông đại diện cho 200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tính đến 9h00’ giờ ngày 26 tháng 6 năm 2018, số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt là 49 cổ đông, đại diện cho 163,288,272 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 81,6441% số cổ phần/số phiếu biểu quyết.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các Tờ trình. Đại hội cũng thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận cùng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đại Hội Cổ Đông 2018

Đại Hội Cổ Đông 2018

Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tích cực thực hiện các giải pháp triển khai một cách quyết liệt và đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên, nhờ vậy toàn công ty đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: lĩnh vực kinh doanh thực phẩm tiếp tục đạt mức tăng trưởng tốt và hiệu quả cao. Đặc biệt mùa vụ Trung thu 2017, nhờ nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng cùng chất lượng sản phẩm uy tín trong nhiều năm đã giúp doanh thu cả năm Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch 8%, và tăng 16% so với năm 2016. Hoạt động kinh doanh khách sạn đạt công suất phòng cao và vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra: Sunrise Nha Trang đạt công suất phòng mức 81,16%; Sunrise Hội An công suất phòng đạt 78,8%; StarCity Hạ Long Bay đạt mức 75%; và StarCity Nha Trang đạt 91,3%, vượt chỉ tiêu so với năm 2016 là 29,6% . Hoạt động quản lý tòa nhà và cho thuê văn phòng nhà xưởng tiếp tục được duy trì và đang được chú trọng nâng cao chất lượng, dịch vụ, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Trong năm 2018, OCH đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đồng thời dự kiến sẽ bổ sung thêm hoạt động thương mại nhằm đem lại nguồn doanh thu mới cho công ty. Đối với lĩnh vực kinh doanh thực phẩm: tiếp tục giữ vững thị phần, duy trì chất lượng và thương hiệu bánh Givral. OCH cũng sẽ tích cực hỗ trợ các công ty con hoạt động trong lĩnh vực khách sạn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để khai thác tối đa công suất phòng. Mục tiêu doanh thu các khách sạn năm 2018 sẽ đạt từ 10-12% và mức GOP tối thiểu của các khách sạn là 36%.

Cũng trong năm nay, Hội đồng Quản trị chủ trương hỗ trợ các công ty con cơ cấu thành công tình hình tài chính và giải quyết việc những vấn đề tồn đọng tại các Dự Án đầu tư hiện tại của Công ty. OCH cũng sẽ tích cực tìm kiếm các dự án đầu tư mới phù hợp với nguồn tài chính hiện tại và phù hợp với lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ chốt là dịch vụ khách sạn và kinh doanh bánh kẹo.

Trong năm 2018, OCH đặt ra kế hoạch doanh thu của mình là 1.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 89 tỷ đồng.

Về Ocean Hospitality (OCH)

Thành lập từ năm 2006, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Ocean Hospitality – OCH) hoạt động chuyện biệt trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý khách sạn, bất động sản nghỉ dưỡng, thực phẩm, quản lý tòa nhà và các dịch vụ có liên quan. Những năm qua, OCH đã đầu tư và phát triển 2 thương hiệu khách sạn StarCity tiêu chuẩn 4 sao quốc tế và Sunrise tiêu chuẩn 5 sao quốc tế với tiêu chí khẳng đinh vị thế của Khách sạn thương hiệu Việt.

Năm 2017, Công ty duy trì sự ổn định và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của mình thông qua việc quản lý khách sạn và tòa nhà cùng phát triển thương hiệu bánh Givral và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Có trong mình một đội ngũ lãnh đạo sáng suốt, nhạy bén, lực lượng công nhân viên nhiệt huyết, OCH đang nỗ lực cố gắng, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất của mình và luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội để phát triển.

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Tầng 3, tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Liên hệ báo chí:

Ms Lê Thị Vân

Email: pr@och.vn

Scroll to top