• Convert to PDF
 
Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại Học Thương Mại

Saturday , 07/01/2012 - 3:48am

Ngày 5/1/2012 tại Hà Nội, Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) và Trường Đại Học Thương Mại cùng nhau ký thỏa thuận hợp tác với mục đích cùng giao lưu, trao đổi văn hóa, kinh nghiệm và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành khách sạn và du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh riêng có của mỗi bên. Theo thỏa thuận này, OCH có thể lựa chọn sinh viên tốt nghiệp về làm việc tại Công ty hoặc tạo điều kiện cho sinh viên của trường ĐH Thương mại có điều kiện được thực tập tại các khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao của OCH. Để phát huy tối đa hiệu quả hợp tác, OCH sẽ giới thiệu cản bộ quản lý, nhân viên lành nghề tham gia giảng dạy các lớp đào tạo nghề Du lịch của trường.

Hợp tác với OCH, trường ĐH Thương Mại sẽ có điều kiện rút ngắn khoảng cách đào tạo giữa lý thuyết và thực hành, cung cấp ra xã hội những sinh viên được đào tạo chất lượng. Ngòai ra. OCH và Trường ĐH Thương mại sẽ có thêm nhiều cơ hội cùng nhau quảng bá hình ảnh, thương hiệu, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Tham dự buổi lễ ký kết có sự đại diện của Ông Phó Thiên Sơn, Quyền Tổng Giám Đốc của OCH và Ông Bùi Xuân Nhàn, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại Học Thương Mại.

Nội dung bản ghi nhớ : download

Ocean Hospitality.

Scroll to top