• Convert to PDF
 
Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tân Việt

Sunday , 20/11/2011 - 1:43am

Ngày 23/5 tại khách sạn Sunrise Nha Trang, Công ty cổ phần Tân Việt đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2010 để báo cáo và xin ý kiến Đại Hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động đầu tư – kinh doanh năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 cùng phương hướng phát triển kinh doanh năm 2011 và thời gian tiếp theo.

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2010 của Khách sạn Sunrise có tổng doanh thu là $3.186.428, đạt 82% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận chuyển về Công ty là $874.616, đạt 80% so với kế hoạch năm, công suất phòng đạt 55,5%. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của toàn Công ty cổ phần Tân Việt có doanh thu là 68.667 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế là 2.428 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.802 tỷ đồng. Hiện nay tổng sở hữu cổ phiếu Hùng Vương của công ty là 126.720 cổ phiếu.

Một số chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh năm 2011được Công ty Tân Việt đề ra là:

Đối với Công ty:

- Tổng doanh thu: 72,008,019,200 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 8,437,030,216 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 6,327,772,019,200 đồng

Đối với khách sạn Sunrise:

- Tổng doanh thu: 3,434,036 USD

- Lợi nhuận chuyển về Công ty: 1,081,212 USD

Để đạt được mục tiêu trên, hoạt động chính của Công ty sẽ tập trung củng cố và phát triển bộ phận bán hàng và tiếp thị để duy trì doanh thu ở mức cao nhất trong tình hình cạnh tranh đang diễn ra ngày càng gay gắt trong thị trường du lịch và đặc biệt là phân khúc khách sạn 4-5 sao tại Nha Trang. Công ty sẽ thực hiện các chương trình “khách hàng trung thành”, tăng doanh thu từ việc bán hàng qua mạng, chương trình ưu đãi cho các Công ty du lịch tiềm năng, củng cố hoạt động nhận dạng thương hiệu, thực hiện các họat động tiếp thị với công ty mang thương hiệu quốc tế, đa dạng thị trường với các phân khúc nhỏ. Bên cạnh đó, cùng với vị trí đắc địa, Công ty sẽ đầu tư mở rộng quy mô của khách sạn, nâng tổng số phòng ở, số phòng họp…đạt được điều kiện về cơ sở vật chất theo chuẩn quốc tế để có thể cạnh tranh với các khách sạn khác mới khai trương và phát triển một cách bền vững.

Công ty Cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương (mã chứng khoán OCH) hiện nay nắm cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần Tân Việt với tỷ lệ góp vốn là 40,96%.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phó Thiên Sơn (Michael).

M&A and Financial Investment Manager.

Điện thoại: 0989.128.418.

Email: sonpt@oceangroup.vn

Ocean Hospitality.

Scroll to top