• Convert to PDF
 
OCH công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu

Friday , 17/06/2011 - 4:23am

Thực hiện Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐQT ngày 15/10/2010 của Hội đồng quản trị, Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) công bố việc phát hành trái phiếu dài hạn năm 2010 theo hình thức phát hành riêng lẻ như sau:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 2.000 trái phiếu

- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)

- Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm

- Giá phát hành: 100% mệnh giá

- Lãi suất: Lãi suất năm đầu là 14%/năm. Lãi suất các năm tiếp theo được thả nổi theo nguyên tắc lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả sau của 04 ngân hàng cộng 3% (Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV).

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.

- Mục đích sử dụng tiền thu được: Bổ sung vốn kinh doanh để thực hiện các dự án, tăng cường năng lực tài chính và tính ổn định trong hoạt động kinh doanh của OCH.

- Ngày phát hành: 25/10/2010.

Ocean Hospitality.

Scroll to top