• Convert to PDF
 
OCH được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán

Wednesday , 17/08/2011 - 2:37am

Ngày 21/09/2010, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Mã chứng khoán OCH) đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký chứng khoán với số lượng chứng khoán đăng ký là 100 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000VND/cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu đăng ký là 1.000 tỷ đồng.

Mã ISIN: VN000000OCH6.

Thông tin chi tiết: Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán.

Scroll to top