• Convert to PDF
 
OCH trở thành cổ đông lớn của PDC

Sunday , 20/11/2011 - 10:40am

Ông Phó Thiên Sơn, Quyền Tổng Giám Đốc OCH, cùng các lãnh đạo của OceanBank tham gia công tác tại khách sạn PDC tại Vinh

Ngày 05/08/2011, OCH đã thực hiện mua mua thành công 7.428.756 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận và trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 49,52% Vốn điều lệ.
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông có vốn điều lệ 150 tỷ đồng hiện đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là PDC.

Ocean Hospitality.

Scroll to top