• Convert to PDF
 
PDC: Không chia cổ tức năm 2011-2012

Tuesday , 13/03/2012 - 2:00am

HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 với 3,34 tỷ đồng LNTT, tăng 10% so với thực hiện năm 2011.

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC) thông báo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức sáng nay, 9/3/2012.

Tại đại hội, PDC sẽ báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 với 3,02 tỷ đồng LNTT, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh 3 tỷ đồng được ĐHCĐ giao phó. Do khoản lỗ của năm 2009 rất lớn, nguồn lợi nhuận năm nay không đủ để bù đắp cho khoản lỗ lũy kế trước đó nên công ty không trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2011.

HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 với 3,34 tỷ đồng LNTT, tăng 10% so với thực hiện năm 2011, LNST đạt 2,18 tỷ đồng. Công ty tiếp tục không chia cổ tức năm 2012.

Nguồn: TTVN/PDC

Scroll to top