• Convert to PDF
 

Cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi đang cần những người có khả năng và mong muốn làm việc. Hãy tham gia vào công ty chúng tôi – gia đình của bạn.

Chúng tôi luôn tự hào về niềm đam mê làm việc và tính chuyên nghiệp của các bạn.

Để gia nhập đội ngũ nhân sự của Chúng tôi bạn có thể xem thông báo tuyển dụng dưới đây hoặc chủ động đăng ký và liên lạc với chúng tôi :

Hội Sở Chính:

8-) Tuyển dụng tháng 5/2013

8-) Tuyển dụng tháng 4/2013 Lần 3

8-) Tuyển dụng tháng 4/2013 Lần 2

8-) Tuyển dụng tháng 4/2013

8-) Tuyển dụng tháng 3/2013

8-) Tuyển dụng tháng 1/2013

8-) Tuyển dụng tháng 9/2012

8-) Tuyển dụng tháng 8/2012

8-) Tuyển dụng tháng 7/2012

8-) Tuyển dụng Pr & Marketing Manager

8-) Tuyển dụng Sales Manager

8-) Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị

8-) Trưởng phòng PR

Hotels & Resorts :

8-) Sunrise Hoi An

8-) Sunrise Nha Trang

8-) StarCity Sai Gon

8-) StarCity Suoi Mo

8-) StarCity Phuong Dong

Scroll to top