OCH_kế hoạch SXKD năm 2021

Ngày 21/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH đã ban hành Nghị quyết số 019/2020/NK19-24/NQ-HĐQT-OCH về việc thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021. Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *