Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

OCH CORPORATION

Thành lập ngày 24/7/2006, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH hoạt động trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh khách sạn, bất động sản nghỉ dưỡng và sản xuất thực phẩm với thương hiệu bánh Givral 70 năm lịch sử và kem Tràng Tiền đã trở thành di sản.

Với số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán HNX tháng 10/2010. Đến tháng 8/2013, để tăng tính chủ động vốn trong việc triển khai các dự án, OCH tăng vốn điều lệ công ty lên 2000 tỷ đồng.