THÔNG TIN QUẢN TRỊ

Thông tin quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) được thành lập ngày 24 tháng 7 năm 2006 với tên gọi trước đây là Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Bảo Long. Đến tháng 12/2009, OCH được tái cấu trúc và trở thành công ty con của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC) và chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội từ tháng 7/2010 với mã chứng khoán OCH.

Trong những năm qua, OCH đã đầu tư vào dự án các chuỗi khách sạn tốt nhất ở các thành phố lớn của Việt nam với 2 thương hiệu: StarCity tiêu chuẩn 4 sao quốc tế và Sunrise tiêu chuẩn 5 sao quốc tế cùng mảng thực phẩm là bánh Givral và Kem Tràng Tiền danh tiếng và các dịch vụ khác có liên quan…