OCH_BCTC Riêng Quý 1/2021 kèm Giải trình

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH công bố thông tin về Báo cáo Tài chính Riêng Quý 1 năm 2021 kèm Giải trình. Toàn văn Báo cáo và Giải trình như file đính kèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *