OCH_CBTT BCTC riêng bán niên năm 2020 (đã soát xét) kèm giải trình

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH công bố thông tin về Báo cáo Tài chính Riêng giữa niên độ năm 2020 (đã soát xét) kèm Giải trình. 

Toàn văn báo cáo: xem tại đây

Giải trình: xem tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *