OCH_nhận được bản án có liên quan đến Công ty

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (“OCH”) công bố: Ngày 10/06/2021, OCH đã nhận được Bản án sơ thẩm số 07/2021/KDTM-ST ngày 27/05/2021 về việc tranh chấp đòi tiền theo Biên bản thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng đặt cọc, theo đó, Tòa án quyết định:

  • Chấp thuận đơn khởi kiện của Nguyên đơn – OCH về việc yêu cầu Bị đơn trả số tiền chưa thanh toán theo Biên bản thỏa thuận về việc chấm dứt Hợp đồng đặt cọc là: 20.000.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh tính đến ngày 27/5/2021 là 13.913.333.332 đồng. Buộc Bị đơn trả cho OCH tổng số tiền là: 33.913.333.332 đồng.
  • Kể từ ngày tiếp theo ngày 27/5/2021, Bị đơn phải trả cho OCH khoản tiền lãi phát sinh theo lãi suất thỏa thuận tại Biên bản thỏa thuận về việc chấm dứt Hợp đồng đặt cọc đối với khoản tiền đặt cọc chưa thanh toán cho đến khi thi hành án xong.
  • Về án phí sơ thẩm: Hoàn trả OCH 50.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp.
  • Bị đơn và OCH có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *