OCH_Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày 20/3/2020, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương đã nhận được Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *