OCH_Thông báo giao dịch cổ phiếu OCH

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương thông báo giao dịch cổ phiếu OCH:
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (OGC)

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0102278484

– Mối quan hệ với Công ty đại chúng: Tổ chức liên quan của người nội bộ Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

– Mã chứng khoán: OCH

– Thông tin về người nội bộ của Công ty đại chúng:

+ Họ và tên người nội bộ: Ông Nguyễn Thành Trung;

+Chức vụ tại Công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT

 

+ Họ và tên người nội bộ: Bà Nguyễn Thị Dung;

+Chức vụ tại Công ty đại chúng: Phó Chủ tịch HĐQT

 

+ Họ và tên người nội bộ: Bà Nguyễn Hương Nga;

+ Chức vụ tại Công ty đại chúng: Trưởng Ban Kiểm soát;

 

+ Họ và tên người nội bộ: Ông Vũ Xuân Dương

+ Chức vụ tại Công ty đại chúng: Thành viên Ban Kiểm soát;

–  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 112.998.900 CP (tỷ lệ 56.50%)

–  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.800.000 CP tương ứng 3.4%

–  Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 119.798.900 (tỷ lệ 59.90%)

–  Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc Thỏa thuận

–  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/8/2019 đến ngày 16/9/2019

 

Người báo cáo

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương

 

Lò Hồng Hiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *