OCH tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Ngày 28/11/2019 vừa qua, tại tầng 3 tòa nhà VNT – số 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh của mình cùng các đơn vị thành viên trong năm 2019.

Tham gia đại hội có các thành viên trong Ban lãnh đạo OCH, Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên công ty: Công ty Cổ phần Bánh Givral; Công ty CP Kem Tràng Tiền; Công ty CP Tân Việt; Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang; Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển đầu tư IOC và Công ty CP Du lịch khách sạn Suối Mơ.

Ban lãnh đạo OCH cùng Ban lãnh đạo các Công ty con trong Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019

Theo Báo cáo tài chính Qúy 3, trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu hợp nhất của OCH đạt 983.445.660.801 đồng, hoàn thành 112% kế hoạch 9 tháng đầu năm, đạt 86% kế hoạch năm 2019, bằng 105% so với năm 2018. Trong đó, đóng góp từ kinh doanh mảng thực phẩm chiếm 64,7%, phần còn lại đến từ các dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng chiếm 35,2% và các hoạt động đầu tư khác.

 

Đây là những kết quả rất khả quan và khởi sắc so với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua. Từ sau Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào tháng 6/2019, Công ty đã kiện toàn Bộ máy quản lý với Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo mới, sắp xếp và tổ chức lại các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

 

Bên cạnh việc thay đổi và kiện toàn bộ máy tổ chức, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2019, công tác quản trị và tái cấu trúc doanh nghiệp từ Công ty mẹ đối với các đơn vị thành viên được đẩy mạnh và nâng cao. Song song với đó, các hoạt động tập thể gắn kết CBNV Công ty mẹ cùng các đơn vị thành viên được phát huy; công tác thi đua khen thưởng cùng hoạt động xã hội, từ thiện cũng được Tập đoàn tích cực triển khai với nhiều nội dung có ý nghĩa.

 

Ban lãnh đạo Công ty và các đơn vị thành viên nhận định năm 2020 sẽ là năm còn những thách thức và khó khăn nhưng trên tinh thần toàn kết, tăng cường sự kết nối giữa Ban lãnh đạo Công ty và các đơn vị thành viên sẽ giúp OCH từng bước khôi phục và phát triển hoạt động kinh doanh cũng như khẳng định vị thế của mình trong những năm tới.

 

Liên hệ báo chí

Bà Lê Thị Vân  – Public Relation

Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

Tầng 3, tòa nhà VNT, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243 783 0101/ Email: vanlt@och.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *