Bà Nguyễn Hương Nga

icon_mom

Bà Nguyễn Hương Nga

Trưởng Ban Kiểm Soát

Là Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng và Cử nhân Kế toán Kiểm toán, bà Nguyễn Hương Nga từng là Trưởng BKS của Tập đoàn Hải Long, Kế toán trưởng Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà… Hiện tại, bà đang giữ chức vụ Phó Giám đốc của Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà. Bà được Đại hội đồng cổ đông OCH năm 2019 bầu là Trưởng BKS của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *