Bà Dương Thị Mai Hương

icon_mom

Bà Dương Thị Mai Hương

Trưởng Ban Kiểm Soát

Là Cử nhân chuyên ngành Tài chính và kế toán, bà Dương Thị Mai Hương có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính tại các công ty hàng đầu. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, bà được bầu là thành viên BKS của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngày 28/04/2022, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, bà được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát của OCH trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. Hiện bà Hương đang đảm nhiệm các chức vụ khác như: Thành viên HĐTV Công ty TNHH In Đường Sắt, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần thực phẩm Fuji, Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền và Công ty Cổ phần Bánh Givral.