Bà Dương Thị Mai Hương

icon_mom

Bà Dương Thị Mai Hương

Trưởng Ban Kiểm Soát

Là Cử nhân chuyên ngành Tài chính và kế toán, bà Dương Thị Mai Hương có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính tại các công ty hàng đầu. Bà từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Kế toán trưởng Công ty TNHH In Đường Sắt; Kế toán trưởng tại IDS Equity Holdings và Phó giám đốc Leadvisors Valuation Services. Trước đó, bà giữ chức vụ Quản lý Tài chính tại Leadvisors Capital Management. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, bà được bầu là thành viên BKS của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngày 28/04/2022, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, bà được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát của OCH trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *