Ông Nguyễn Chính Phương

icon_dad

Ông Nguyễn Chính Phương

Thành viên HĐQT

Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế, ông Nguyễn Chính Phương đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và khách sạn. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty OCH trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp như: Giám đốc khách sạn; Tổng giám đốc Công ty CP du lịch; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Du lịch, và là Chánh văn phòng, Trưởng phòng TCCB của Tổng công ty Du lịch Hà Nội, doanh nghiệp du lịch hàng đầu tại Việt Nam.