Bà Nguyễn Thu Hằng

icon_mom

Bà Nguyễn Thu Hằng

Thành viên độc lập HĐQT

Là cử nhân Kinh tế, hiện Bà Nguyễn Thu Hằng đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư V-Land. Trước đó, bà đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng tại nhiều Công ty trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ thương mại, quản lý quỹ, bất động sản, đầu tư. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của OCH, Bà được bầu là Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *