Ông Nguyễn Dũng Minh

icon_dad

Ông Nguyễn Dũng Minh

Thành viên độc lập HĐQT

Tốt nghiệp chuyên ngành Luật và Kinh tế, ông Nguyễn Dũng Minh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Ông từng kinh qua các vị trí quản lý cấp cao như: Là Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn MIK Group và các vị trí cao cấp tại các doanh nghiệp lớn khác. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của OCH, ông được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và bất động sản, ông Minh sẽ cùng với HĐQT và Ban lãnh đạo OCH mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời đưa OCH bước sang một giai đoạn phát triển mới.