Ông Phạm Tiến Thành

icon_dad

Ông Phạm Tiến Thành

Kế toán trưởng

Ông Phạm Tiến Thành – Kế toán trưởng OCH Ông Phạm Tiến Thành tốt nghiệp khoa Tài chính Kế toán trường Đại học Thương mại Hà Nội năm 2005 và có thời gian liên tục làm việc trong lĩnh vực Tài chính Kế toán từ đó đến nay. Trước khi đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (mã OCH), ông là Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kiểm soát viên tài chính của Công ty. Ông từng có thời gian công tác tại các Công ty niêm yết như: Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC); Phó trưởng phòng phụ trách Kế hoạch – Ngân sách, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính – Kế hoạch của Tổng công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG). Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán cũng như công tác Tài chính doanh nghiệp, ông Thành sẽ tham gia cùng Ban Điều Hành OCH để đưa ra những định hướng, kế hoạch giúp OCH bước sang một giai đoạn phát triển mới.