Ông Lê Đình Quang

icon_dad

Ông Lê Đình Quang

Tổng Giám đốc

Ông Lê Đình Quang tốt nghiệp Cử nhân tại Mỹ, đã có nhiều năm kinh nghiệm giữ chức vụ điều phối vận hành và quản lý tại nhiều tổ chức khác nhau. Ngày 21/4/2022, ông được Hội đồng Quản trị Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ OCH bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của OCH thông qua vào ngày 27/04/2022. Ông Quang sẽ tham gia vào việc điều hành tại OCH, cùng với HĐQT phát huy tối đa tiềm lực nội tại và thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh bất động sản, nghỉ dưỡng cũng các ngành nghề mũi nhọn khác của OCH trong thời gian tới.