Ông Nguyễn Quang Thành

icon_dad

Ông Nguyễn Quang Thành

Tổng Giám đốc

Tốt nghiệp Thạc sĩ điều hành cấp cao (MBA) của trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2017 và kỹ sư kinh tế xây dựng năm 2004, ông Nguyễn Quang Thành đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Ông từng kinh qua các vị trí quản lý cấp cao như: Giám đốc BĐH gói thầu CP1A; Phó Giám đốc Trung tâm đấu thầu và quản lý Dự án; Phó Giám đốc Ban xây dựng - TCT; Phó Tổng Giám đốc Vinaconex xây dựng. Ngày 03/01/2020, ông gia nhập Tập đoàn OGC Group và đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty. Với những kinh nghiệm quản trị tích lũy, và những đóng góp của Ông cho Tập đoàn khi ở cương vị Phó Tổng Giám đốc, Ông đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tin tưởng, tín nhiệm và bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH kể từ ngày 01/08/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *