Bà Nguyễn Thu Hằng

icon_mom

Bà Nguyễn Thu Hằng

Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thu Hằng tốt nghiệp và có bằng Cử nhân Tài chính từ Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà đã có nhiều năm kinh nghiệm kế toán tại các Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư và tài chính. Trước khi được Hội đồng Quản trị Công ty CP One Capital Hospitality bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT ngày 21/04/2022, bà Hằng đảm nhiệm nhiều vị trí cao cấp tại các doanh nghiệp như: Thành viên độc lập HĐQT Công ty OCH nhiệm kỳ 2019-2024; Kế toán trưởng tại nhiều công ty trong các lĩnh vực thương mại, quản lý quỹ, bất động sản, đầu tư.