Ông Nguyễn Thành Trung

icon_dad

Ông Nguyễn Thành Trung

Chủ tịch HĐQT

Là cử nhân Tài chính, hiện ông Nguyễn Thành Trung là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Viễn thông Tân Hưng. Từ tháng 8/2018, ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Dương. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của OCH, ông được bầu là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty. Từ ngày 2/7/2019, ông được bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *