Ông Đinh Hoài Nam

icon_dad

Ông Đinh Hoài Nam

Thành viên độc lập HĐQT

Ông Đinh Hoài Nam – Thành viên độc lập HĐQT Sinh năm 1977, ông Đinh Hoài Nam tốt nghiệp và có bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh từ Trường Columbia Southern University. Ông từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong lĩnh vực đầu tư tại Công ty Prudential Việt Nam từ năm 2000- 2002, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán từ 2002 - nay và hiện đang là Tổng giám đốc của Công ty CP BCG Financial. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của OCH, ông được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019- 2024. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, ông Nam sẽ cùng với HĐQT và Ban lãnh đạo giúp OCH tiếp tục phát huy những điểm mạnh, tận dụng nguồn lực tốt để Công ty ngày càng phát triển hơn.