Ông Nguyễn Thế Vinh

icon_dad

Ông Nguyễn Thế Vinh

Thành viên độc lập HĐQT

Là thạc sỹ Luật, hiện ông Nguyễn Thế Vinh là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Dịch vụ SPS và là Luật sư Đoàn Luật sư Hà Nội. Ông cũng đồng thời giữ chức Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú Trung Kính và Công ty Cổ Phần Hàm Long, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thực phẩm Hà Nội. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của OCH, Ông được bầu là Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *