Bà Lê Thị Bích Hạnh

icon_mom

Bà Lê Thị Bích Hạnh

Thành viên Ban Kiểm Soát

Sinh năm 1984, bà Lê Thị Bích Hạnh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế của trường Đại học Thăng Long. Từ năm 2015 đến nay, bà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP Thủy sản và Dịch vụ Thương mại Hà Nội. Bà được Đại hội đồng cổ đông OCH năm 2022 bầu là thành viên Ban kiểm soát của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *