Ông Vũ Xuân Dương

icon_dad

Ông Vũ Xuân Dương

Thành viên Ban Kiểm Soát

Ông Vũ Xuân Dương: Tốt nghiệp trường Học viện tài chính chuyên ngành Tài chính kế toán và đạt chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề Việt nam (VACPA) năm 2010. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group), ông Dương đã có kinh nghiệm gần 10 năm làm việc tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (thành viên của một trong 4 hãng kiểm toán hàng đầu thế giới) với nhiều khách hàng là các tổng công ty nhà nước, các tập đoàn tư nhân và các dự án ODA. Trong đó, Ông Dương có thời gian gần 3 năm giữ chức vụ Phó phòng kiểm toán. Trong Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của OCH, ông Dương tiếp tục được bầu là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *