Bà Lê Thị Bích Hạnh

icon_mom

Bà Lê Thị Bích Hạnh

Thành viên Ban Kiểm Soát

Sinh năm 1984, bà Lê Thị Bích Hạnh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế của trường Đại học Thăng Long. Bà được Đại hội đồng cổ đông OCH năm 2022 bầu là thành viên Ban kiểm soát của Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào ngày 28/04/2022. Hiện nay, bà Hạnh đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Bánh Givral, Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền.