BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH công bố Báo cáo thường niên năm 2020. (Chi tiết như file đính kèm).