Bà Trần Thị Kim Oanh

icon_mom

Bà Trần Thị Kim Oanh

Thành viên Ban Kiểm Soát

Bà Trần Thị Kim Oanh tốt nghiệp trường Đại học tài chính kế toán Hà nội, chuyên ngành Kế toán công nghiệp. Bà đã được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế và có chứng nhận qua đào tạo bồi dưỡng Kiểm toán. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra Doanh nghiệp. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của OCH, Bà Trần Thị Kim Oanh được bầu là Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.